Denne websiden bruker informasjonskapsler iht. til vår personvernpolicy.

Jeg aksepterer
ZIP Screen duker forklart

ZIP Screen duker forklart


Håkon Renskoug - 11 Jan, 2023 12:12

Zip screens fra Solskjerming AS er produsert med screenduker fra Copaco Screensavers. Produsenten er belgisk, etablert i 1958, kjøpt opp av Hunter Douglas Group i 2019, og en av verdens største produsenter av screenduker.

Av deres dukutvalg leverer vi et utvalg av disse dukseriene på våre zip screens: 

Dette er PVC-belagte glassfiberduker, som etter veving er varmebehandlet for at trådene ikke skal bevege seg ift. hverandre.

På kloss hold ser de alle slik ut fra utsiden:

screenduk


I denne artikkelen drøfter vi de ulike egenskapene nevnte duker har, og forklarer i hvilken grad de dekker ulike behov med tanke på solskjerming og inneklima - og deler våre erfaringer.

Serge 600

Link til duk hos produsent. Her kan alle tekniske data relatert til dukserien.

Duken har en åpningsfaktor på 5% (etter EN 410:2011). Hva sier åpningsfaktoren? Aller først - 5% åpningsfaktor tilsier IKKE at 5% synlig lys og/eller varmestråling slipper gjennom. Her er det en del trekker konklusjoner litt for raskt. For å skape et forståelig bilde av uttrykket åpningsfaktor pleier vi å si at verdien kun sier noe om hvor tett veven er. Verdien i seg selv er kun verdifull når en sammenligner flere duker opp mot hverandre - med ulike åpningsfaktorer.

Dette avgjør hvor mye stråling en duk slipper gjennom:

Hvordan finne ut hvor mye stråling som slipper inn i boligen?

I tekniske tabeller og dataark er "g-gotal" faktoren som angir hvor mye stråling som slipper gjennom både screenduken og vinduet. Dersom du har en mørk screenduk absorberes mye av strålingsenergien, og duken bli varm. U-verdien til vinduet har derfor mye å si på hvor mye (lys og) varme som kommer inn i boligen.

Eksempel på dataark for Serge 600 Charcoal | Charcoal, der en kan lese av g-total lik 0,09 for nevnte duk i kombinasjon med et to-lags isolerglass. Mao. vil 9% av total stråling ende opp inne i boligen (lys + varme).


screenduk


"Glazing A" refererer til et 4mm ett-lags klart glass med u-verdi 5,8 W/m2K

"Glazing B" referer til to-lags klart glass 4/12/4 der det kun er normal luft mellom glassene, u-verdi 2,9W/m2K

"Glacing C" refererer til to-lags glass 4/16/4 med bl.a. argon mellom glassene, u-verdi 1,2W/m2K

"Glacing D" refererer til to-lags glass 4/16/4 med reflekterende overflater og argon gass mellom lagene, u-verdi 1,1W/m2K.

Tre-lagsglass har typisk u-verdi på 0,8W/m2K.

W/(m²K ) er helt enkelt hvor mye energi [W] som forsvinner gjennom én kvm bygningsdel dersom temperaturdifferansen ute/inne er 1 grad.


Summen av stråling som passerer gjennom duk og vindu kalles altså g-total. I denne skissen illustrerer vi hvordan strålingen utenfra gradvis reduseres på vei inn i boligen. For enkelthets skyld har vi satt g-total til 0,10:


solskjerming-u-verdi-g-total


Utsyn gjennom Serge 600 (5% åpningsfaktor)

Slik ser det ut når du står på innsiden av en bolig med Serge 600 Charcoal | Charcol duk på utsiden. Merk at sola her står så høyt at blending ikke forekommer (sees helt oppe til venstre i bildet).

utsyn-5-prosent-screenduk


Dersom sola står lavere vil blendingen være betydelig, som vist her. Dette er tatt vinterstid:

blending-gjennom-screenduk


Og her, sommertid (kraftigere ettermiddagssol):

blending-gjennom-screenduk


Her, samme som på bildet over - men bildet er tatt i ståhøyde, altså står sola for høyt til at den sees direkte. Likevel sees refleksjonene i duken tydelig:

blending-gjennom-screenduk


5% åpningsfaktor

Når skal man velge 5% åpningsfaktor? Det korte svaret er: når man ønsker mest utsyn. Lenger ned på siden vil du se et diagram som sammenlikner de ulike dukene i forhold til faktorer som varmeabsorbering, lysinnslipp, mm. Der vil du se at 5% åpningsfaktor absorberer nesten like mye varme som en 1% screenduk. Et viktig punkt når du velger duk er også fargen på duken. En lys duk blender mer (begge sider av duk) som gjør at du ser dårligere gjennom den. En mørk duk blender derimot mindre og gir derfor bedre utsyn. La oss se på noen bilder som viser hvor mye du faktisk ser ut av en mørk duk (Charcoal | Charcoal) med 5% åpningsfaktor.

utsyn-5-prosent-screenduk

Utsyn lys duk
Her ser du tydelig hvor lite du ser ut gjennom en lys screenduk når sola står på vinduet.

utsyn-lys-screenduk

Innsyn
En screenduk med 5% åpningsfaktor egner seg ofte dårligere på soverom og baderom, spesielt dersom man ikke har innvendig solskjerming som skjermer for innsyn. Det kommer av at åpningsfaktoren gjelder for begge sider av duken. Når lyset står på inne om kvelden vil man altså kunne se svært enkelt inn. Dette er spesielt viktig å være klar over dersom man bor et sted med tett bebyggelse. Det finnes ulike måter å løse dette på, som f.eks. gardiner på innsiden av vinduet.

innsyn-zip-screen-5-prosent-screenduk-charcoal-charcoal

Serge 100 (1% åpningsfaktor)
1% åpningsfaktor betyr her at duken er noe tettere vevd enn 5%-duken. Duken koster likevel ikke så mye mer selv om tekstilet er tyngre og mer tettvevd. Denne duken er ofte valgt i TV-stuer og værelser hvor blending er en faktor. Det kommer av at blendingseffekten er mindre for en 1%-duk. Utsynet er også noe redusert ift. 5%-duken.

Under vises hvor mye du ser ut av en mørk duk (Charcoal | Charcoal) med 1% åpningsfaktor.

utsyn-1-prosent-screenduk

Serge BO Lunar - Lystett
En lystett screenduk passer godt på et soverom eller et annet værelse hvor du ønsker å ha det mørkt, samtidig som du stenger varmen ute om sommeren. Serge BO Lunar er en screenduk som ser ut som en 1% eller 5% duk på fremsiden, mens baksiden er tett og belagt med sølvfarget PVC-laminat. Denne duken veier også mer enn både 1% og 5% dukene, og kan derfor ikke bestilles på breddemål som er over fire meter.

Teknisk data for Screenduker

Bleking av møbler
Man har lenge vært klar over at ultrafiolett lys (UV-stråler) er en viktig faktor for å måle et vindu sin evne til å beskytte møbler mot bleking. Selv om UV-stråler er hovedårsaken til bleking av møbler, så viser nyere forskning på området til at visuelt lys også kan bidra med rundt 40% av blekningen (Tdw-ISO ref.)

“The Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) Windows and Daylight Group”, som fungerer som en teknisk support ekspert på energieffektivitet og kostnadseffektivitet, advarer mot å bruke UV-transmisjon som den eneste måleenheten for måling av møblers blekning i sollys.

LBNL baserer seg på “ISO Damage Weighted Transmittance (Tdw-ISO), som tar høyde for både UV og visuelt lystransmisjon. Kort forklart: UV-lys har korte bølgelengder, visuelt lys har lengre bølgelengder, begge påvirker bleking av møbler, men korte bølgelengder påvirker bleking i større grad. Summen av korte og lange bølgelengder er det som her måles for å finne ut av skadeomfanget i henhold til Tdw-ISO. Slike målinger gjøres av glassprodusenter som er i stadig utvikling for å produsere de “beste” vinduene.

For vår del, som tilbyr solskjerming med screenduker, så kommer det tydelig frem i våre tekniske data at screenduker blokkerer UV-stråler svært effektivt. Samtidig slipper screenduker, både med 1% og 5% åpningsfaktor, inn dagslys som da ivaretar vinduets funksjon. Konklusjonen er derfor at ZIP Screens fungerer svært godt mot bleking av møbler når de er i bruk.
Om forfatteren:
Håkon Renskoug - Solskjerming AS

Håkon Renskoug

Innehaver og produktansvarlig. Utdannet høgskoleingeniør maskin, siviløkonom og MBA. Startet Solskjerming AS i 2013. Tidligere arbeidserfaring innen mekanisk konstruksjon, produktutvikling og systemintegrasjon.

Ta en titt på tilgjengelige produkter i Nettbutikken
Solskjerming AS er en nettbutikk for solskjerming. Hos oss får du kjøpt solskjermingsprodukter som dekker dine behov bestilt på dine egne mål. Du finner ingen pågående selgere og alltid faste lave priser. Gå til nettbutikken og ta en titt på våre utvalgte produkter.